Osaaminen

Missiomme on ymmärtää ja digitalisoida asiakkaidemme liiketoiminnan polttopisteet hyödyntäen parhaita mahdollisia ohjelmistotyökaluja, koneoppimista sekä Big datan hallintaa.

Mikko Kivistö, Managing Director

Andersin osaamisalueet

Ketterät sähköisen liiketoiminnan ratkaisut tulevat yhä kriittisemmiksi liiketoiminnan eri osa-alueiden välillä.

None
None
None
None

Organisaatiot ovat yksilöllisiä ja uskomme, että myös jokaisen organisaatiota palvelevan ratkaisumallin tulee olla yhtä lailla yksilöllinen. Kehitystyön tulee olla ketterää, avointa ja interaktiivista peilaten asiakkaan yksilöllisiä tarpeita.

Lopputulemaa on joskus vaikeaa määrittää tarkasti vielä suunnittelupöydällä projektin alkaessa, joten on tärkeää oppia tekemään asiat oikein projektin edetessä. Vahvalla osaamisellamme päädymme aina erinomaisiin lopputuloksiin, jotka saavat asiakkaamme hämmästymään.

Käytämme aina viimeisimpiä teknologioita, Big datan hallintaa, koneoppimista ja alan tuoreinta tietotaitoa kaikessa tekemisessämme. Innovatiiviset ratkaisumme vievät asiakkaitamme kohti menestystä.

Andersin työskentelymenetelmät

Yhdistämällä intohimon, vahvan näkemyksen, organisoidun tekemisen ja dynaamisuuden saavutamme toiminnassamme huipputuloksia. Aloitamme jokaisen projektin tekemällä läheistä yhteistyötä asiakkaamme kanssa määrittääksemme selkeästi mitattavat tavoitteet alkavalle projektille. Kun yhteiset tavoitteet on sovittu, valitsemme sopivimmat työkalut parhaan mahdollisen lopputuleman saavuttamiseksi. Työskentelyssämme käytämme vahvasti nykyaikaisia ketterän ohjelmistokehityksen metodeja, jotka tekevät projektityöskentelystä dynaamista ja tehokasta.

Yrityksemme keskittyy ratkaisemaan niitä todellisia haasteita, joita asiakkaamme kohtaa päivittäisellä tasolla. Jokaiseen projektiin nimeämme edustajan, jonka kanssa asiakas saa jakaa ajatuksia ja keskustella muutostarpeista läpi koko projektin kulun. Olemme asiantuntijoita sähköisen liiketoiminnan kasvattamisessa ja prosessien automatisoinnissa hankinnasta jakeluun saakka.

Anders on aina luotettava kumppani – me teemme mitä lupaamme. Pyrimme aina selkeään kommunikaatioon ja läpinäkyvään projektinhallintaan. Tämä antaa asiakkaillemme erinomaisen näkymän kuhunkin projektin vaiheeseen ja kokonaisuuden etenemiseen.

Rakennamme älykkäitä prosesseja ja toiminnallisia ohjelmistoalustoja tukemaan kaikkia asiakasrajapinnan tarpeita. Analysoimme aina projektin vaatimukset ja tavoitteet perusteellisesti. Analyysin perusteella määritämme käytettävän teknologian ja rakennamme optimaalisen etenemissuunnitelman projektille.

Kumppanit

None
None
None
None
None
None